Historia e një koleksionisti të syve dhe drama të tjera

Historia e një koleksionisti të syve dhe drama të tjera