Historia e një koleksionisti të syve dhe drama të tjera

Tetralogjia e Apollonit, përmban tri drama tragjike, që për nga radhitja e numrit të personazheve shfaqin haptazi referencën te zanafilla e dramës dhe teatrit antik grek (te Historia e një koleksionisti të syve, që ka vetëm një personazh, fantazia na çon te karroca e Tespisit; te Halloween futet edhe personazhi i dytë, sipas modelit të … Continue reading Historia e një koleksionisti të syve dhe drama të tjera