Epilogu, Shartimi, Budallai

Pirandello, në këto tri drama, ashtu si edhe në krejt krijimtarinë e tij, nuk duket shkrimtar i disiplinuar, prandaj edhe suksesi i tij lidhet më shumë me sfidën që ia bën publikut (lexuesve dhe shikuesve) sesa me pritjen që iu bë nga studiuesit, apo madje edhe nga publiku. Pretendimet e autorit shkonin shumë më larg se teoritë moderne të kohës dhe ishin shumë më të mëdha se të pritmet e publikut. Këto drama janë përkthyer nga Orjela Stafasani.

Autori: Luigi Pirandello

Titulli: Epilogu, Shartimi, Budallai

Faqe: 134

Viti: 2017

Cmimi: 5 €