Hans Bertens

Hans Bertens (1945), profesor i letërsisë amerikane në Universitetin e Utrecht-it (Holandë) dhe studiues i mirënjohur i postmodernizmit, është autor i librave: “Letërsia amerikane”, “Ideja e postmodernes”, “Teori letrare” etj.