Agron Y. Gashi

Agron Y. Gashi (1977) ka përfunduar studimet në Fakultetin e Filologjisë, në Degën e Letërsisë shqipe, si dhe studimet në Fakultetin Filozofik, në Degën e Shkencave Politike, në Universitetin e Prishtinës.

Është magjistër i shkencave filologjike dhe autor i librave: “Autopoetika”, “Mizanteksti”, “Talianka” dhe “Rrëfimet e Maestros”.